Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz... (711kB) word

Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Brzuze na 2008 rok pobierz... (1505kB) word

Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: udzelenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2212 C Brzuze-Huta Chojno (odc. Radzynek-Somsiory) i drogi powiatowej nr 2207 C Trąbin-Dobre-Brzuze (w m. Trąbin)" pobierz... (118kB) word

Uchwała Nr XV/82/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
zmieniająca: uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (1453kB) word

Uchwała Nr XV/83/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej pobierz... (77kB) word

Uchwała Nr XV/84/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy pobierz... (661kB) word

Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
zmieniająca: uchwałę Nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz... (132kB) word

Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
zmieniająca: uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (918kB) word

Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiete pobierz... (112kB) word

Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych pobierz... (204kB) word

Uchwała Nr XVI/89/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia stanowiska w przedmiocie umorzenia wierzytelności Gminy Brzuze pobierz... (100kB) word

Uchwała Nr XVI/90/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza pobierz... (891kB) word

Uchwała Nr XVII/91/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Brzuze za 2007 rok pobierz... (165kB) word

Stanowisko - Apel Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie: rozbiórki budynków i budowli Cukrowni Ostrowite pobierz... (195kB) word

Uchwała Nr XVII/92/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2008 r.
zmieniająca: uchwałę Nr XVI/88/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystanie ze stołówek szkolnych pobierz... (115kB) word

Uchwała Nr XVII/93/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2008 r.
zmieniająca: uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (605kB) word

Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (2295kB) word

Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żałe pobierz... (125kB) word

Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: dzierżawy gruntu pobierz... (105kB) word

Uchwała Nr XVIII/97/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu " Z nauką ścisłą za Pan Brat", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia pobierz... (98kB) word

Uchwała Nr XVIII/98/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzuze w latach 2007 - 2013 pobierz... (455kB) word

Uchwała Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze pobierz... (121kB) word

Uchwała Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia taryfy opłat za 1m3 wody pobierz... (68kB) word

Uchwała Nr XVIII/101/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia taryfy opłat za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierz... (64kB) word

Uchwała Nr XVIII/102/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza pobierz... (83kB) word

Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (1280kB) word

Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze pobierz... (85kB) word

Uchwała Nr XIX/105/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/17/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta pobierz... (121kB) word

Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" pobierz... (137kB) word

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 pobierz... (1696kB) word

Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (132kB) word

Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie dzierżawy gruntu pobierz... (101kB) word

Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczyn pobierz... (107kB) word

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gulbiny pobierz... (249kB) word

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r. pobierz... (103kB) word

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. pobierz... (224kB) word

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. pobierz... (595kB) word

Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłuzników alimentacyjnych pobierz... (221kB) word

Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzuze na 2008 r. pobierz... (1382kB) word

Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze od km 0+645 do km 5+704" wdrażanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" pobierz... (165kB) word

Uchwała Nr XXII/118/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzuze na 2008 r. pobierz... (1929kB) word

Uchwała Nr XXII/119/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie gminy Brzuze pobierz... (799kB) word

Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłuzników alimentacyjnych pobierz... (198kB) word

Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie przystapienia do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" pobierz... (127kB) word

Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na rok 2009 pobierz... (284kB) word

Załącznik nr 1 (812kB) word
Załącznik nr 2 (1764kB) word
Załącznik nr 3 (249kB) word
Załącznik nr 4 (261kB) word
Załącznik nr 5 (212kB) word
Załącznik nr 6 (336kB) word
Załącznik nr 7 (104kB) word
Załącznik nr 8 (97kB) word
Załącznik nr 9 (123kB) word
Załącznik nr 10 (420kB) plik
Załącznik nr 11 (88kB) word
Załącznik nr 12 (109kB) word

Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy pobierz... (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (12 czerwca 2008)
Opublikował: Michał Przybylski (12 czerwca 2008, 13:23:40)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (10 lutego 2009, 11:37:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10929