Uchwały 2017r.

Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Brzuze pobierz... (1414kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (912kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyn pobierz... (270kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem pobierz... (693kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe pobierz... (1612kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem pobierz... (350kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe pobierz... (603kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzuze pobierz... (523kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (196kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze w 2017 roku pobierz... (1007kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu placu zabaw" pobierz... (188kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem pobierz... (1272kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (681kB) pdf

Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (880kB) pdf

Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce pobierz... (801kB) pdf

Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie dzierżawy części gruntu położonego w miejscowości Ostrowite pobierz... (291kB) pdf

Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (343kB) pdf

Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pobierz... (307kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2016 rok pobierz... (274kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzuze pobierz... (336kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (739kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy części gruntu położonego w miejscowości Ostrowite pobierz... (252kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych pobierz... (311kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze (odc. Trąbin - Dobre) od km 0+000 do km 2+500" pobierz... (352kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1026kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gulbiny stanowiącej własność Gminy Brzuze pobierz... (309kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/189/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze (odc. Trąbin - Dobre) od km 0+000 do km 2+500" pobierz... (327kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gulbiny stanowiącej własność Gminy Brzuze pobierz... (280kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (259kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1392kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017-2022 pobierz... (3815kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radzynek pobierz... (335kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radzynek pobierz... (307kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Somsiory pobierz... (280kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Somsiory pobierz... (273kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynku pobierz... (277kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem pobierz... (307kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie likwidacji Gimnazjum Gminy Brzuze z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (637kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem pobierz... (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu pobierz... (183kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trąbinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trąbinie pobierz... (183kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radzynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radzynku pobierz... (183kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z/s w Ostrowitem pobierz... (559kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1001kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (184kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem pobierz... (187kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu pobierz... (183kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trąbinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trąbinie pobierz... (184kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radzynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radzynku pobierz... (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej pobierz... (244kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (282kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (1373kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (2157kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (1345kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (1304kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (1165kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (1204kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pobierz... (2360kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pobierz... (191kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Brzuze pobierz... (395kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1374kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustalenia dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (269kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (271kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie użytku ekologicznego w miejscowości Mościska na działkach o numerach ewidencyjnych: 33/2, 45/2, 46/2, 47, 48/2, 49/3, 66/1, 70, 71/1, 72/1, 27/1 pobierz... (401kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (352kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 pobierz... (396kB) pdf
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 (3400kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (765kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzuze pobierz... (193kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok pobierz... (1851kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ostrowite, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (377kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 r. pobierz... (193kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz... (191kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. pobierz... (200kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (706kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/239/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (288kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok pobierz... (332kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2018 rok pobierz... (3129kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (1193kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (3150kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (963kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (1 marca 2017)
Opublikował: Michał Przybylski (1 marca 2017, 13:52:03)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (20 lutego 2018, 10:55:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2800