Dług publiczny

Uchwała Nr 13/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze
pobierz... (775kB) pdf

Uchwała Nr 12/D/2020 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brzuze na 2020 r.
pobierz... (495kB) pdf

Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020-2027
pobierz... (860kB) pdf

Uchwała Nr 2/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (771kB) pdf

Uchwała Nr 2/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze
pobierz... (491kB) pdf

Uchwała Nr 2/D/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brzuze na 2019 rok
pobierz... (471kB) pdf

Uchwała Nr 13/D/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brzuze na 2018 r pobierz... (479kB) pdf

Uchwała Nr 13/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (514kB) pdf

Uchwała Nr 4/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (676kB) pdf

Uchwała Nr 7/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (580kB) pdf

Uchwała Nr 1/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017-2022 pobierz... (655kB) pdf

Uchwała Nr 6/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (260kB) pdf

Uchwała Nr 5/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 pobierz... (341kB) pdf

Uchwała Nr 7/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (2288kB) pdf

Uchwała Nr 3/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022 pobierz... (2861kB) pdf

Uchwała Nr 7/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze na lata 2013-2020 pobierz... (545kB) pdf

Uchwała Nr 263/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (815kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze pobierz... (363kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzuze na 2012 rok pobierz... (162kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brzuze pobierz... (172kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (258kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy długu publicznego załączonego do projektu uchwały budżetowej Gminy Brzuze na 2010 rok pobierz... (218kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzuze na lata 2011-2014 pobierz... (2560kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze pobierz... (209kB) pdf

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na 2011 rok pobierz... (232kB) pdf

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzuze na lata 2014-2019 pobierz... (502kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (18 lutego 2011)
Opublikował: Michał Przybylski (18 lutego 2011, 08:24:35)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (11 maja 2020, 12:43:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7298