Rok 2003


 
Uchwały Rady...


Uchwała Nr V/22/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne nad jeziorem Żalskim wieś Żałe więcej... (821kB) plik

Uchwała Nr V/23/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne nad jeziorem Łączonek wieś Łączonek więcej... (593kB) plik

Uchwała Nr V/24/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne nad jeziorem Trąbińskim wieś Gulbiny więcej... (542kB) plik

Uchwała Nr V/25/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne nad jeziorem Kopiec wieś Żałe  więcej... (563kB) plik

Uchwała Nr V/26/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne nad jeziorem Dłuskim (Długie) wieś Gulbiny więcej... (593kB) plik

Uchwała Nr V/27/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów obejmujących tereny rolne w miejscowości Kleszczyn  więcej... (486kB) plik

Uchwała Nr V/28/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranego obszaru dotyczacego przywrócenia funkcji produkcji rolnej dla obszaru położonego we wsi Ostrowite w obowiązującym miejscowym planie przeznaczonego pod usługi oświaty symbol 23 UO więcej... (1262kB) word

Uchwała Nr V/29/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranych obszarów dotyczących:
1. przeznaczenia gruntów rolnych na cele funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, działka położona w obrębie wsi Brzuze nad jeziorem Brzuskim
2. przeznaczenie gruntów rolnych na cele funkcji usług sportowo-rekreacyjnych, działka połozona w obrębie wsi Ugoszcz więcej.. (1891kB) word

Uchwała Nr V/30/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze dla wybranego obszaru obejmującego tereny budowlano-rolne w miejscowości Ostrowite więcej... (466kB) word
 
Uchwała Nr V/31/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków wyprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych więcej... (86kB) word
 
Uchwała Nr V/32/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: zmian w zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych bedących własnością gmiy przyjętych Uchwałą Nr XXXI/165/98 rady Gminy Brzuze z dnia 18 czerwca 1998 roku więcej... (128kB) word
 
Uchwała Nr V/33/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przyznania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów więcej... (86kB) word
 
Uchwała Nr V/34/203, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brzuze na 2003 rok więcej... (1166kB) word
 
Uchwała Nr V/35/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: powołania komisji statutowej więcej... (81kB) word
 
Uchwała Nr V/36/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 roku
w sprawie: określenia składu osobowego komisji stałej Rady Gminy więcej... (68kB) word
 
Uchwała Nr VI/37/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 marca 2003 roku
zmieniająca:
Uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok więcej... (798kB) word
 
Uchwała Nr VI/38/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości więcej... (68kB) word
 
Uchwała Nr VI/39/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych w ramach zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków przez rodziców dzieci korzystających z dożywiania więcej... (83kB) word
 
Uchwała Nr VI/40/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie: wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie więcej... (58kB) word
 
Uchwała Nr VII/41/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie: absolutorium więcej... (94kB) word
 
Uchwała Nr VII/42/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 kwietnia 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r. więcej... (352kB) word
 
Uchwała Nr VIII/43/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Brzuze więcej... (1093kB) word
 
Uchwała Nr VIII/44/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: przyjęcia stawki opłat za 1m3 wody na 2003 r. więcej... (62kB) word
 
Uchwała Nr VIII/45/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie pomocy społecznej oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego więcej... (101kB) word
 
Uchwała Nr VIII/46/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/ oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego więcej... (79kB) word
 
Uchwała Nr VIII/49/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na włascność Gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa więcej... (78kB) word
 
Uchwała Nr VIII/50/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 maja 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr V/34/2003 Rady Gminy Brzuze, z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brzuze na 2003 r. więcej... (70kB) word
 
Uchwała Nr IX/51/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2003 roku
zmieniająca:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. więcej... (322kB) word
 
Uchwała Nr IX/52/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej więcej... (69kB) word
 
Uchwała Nr IX/53/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości więcej... (70kB) word
 
Uchwała Nr IX/54/2003, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości więcej... (68kB) word
 
Uchwała Nr IX/55/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 30 czerwca 2003 roku
zmieniająca:
uchwałę Nr IV/18/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta wiecej... (79kB) word
 
Uchwała Nr X/57/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 31 lipca 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr V/33/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie przyznania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów więcej... (64kB) word
 
Uchwała Nr X/58/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych więcej... (66kB) word
 
Uchwała Nr XI/59/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 sierpnia 2003 roku
zmieniająca:
uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. więcej.. (542kB) word
 
Uchwała Nr XI/60/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 sierpnia 2003 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Brzuze w ramach Związku Gmin Rypińskich do realizacji programu pt: Program Regionalnego Systemu Gospodarki Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich więcej... (73kB) word
 
Uchwała Nr XI/61/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 11 września 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. więcej... (208kB) word
 
Uchwała Nr XIII/62/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 13 października 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. więcej... (211kB) word
 
Uchwała Nr XIV/63/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 października 2003 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej więcej... (55kB) word
 
Uchwała Nr XIV/64/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 października 2003 roku
w sprawie: regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławników więcej... (68kB) word
 
Uchwała Nr XIV/65/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 29 października 2003 roku
w sprawie: wyboru ławników więcej... (142kB) word
 
Uchwała Nr XV/66/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2003 roku
zmieniająca: uchwałę Nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. więcej... (857kB) word
 
Uchwała Nr XV/67/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. więcej... (135kB) word
 
Uchwała Nr XV/68/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych na 2004 r. więcej... (224kB) word
 
Uchwała Nr XV/69/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 203 roku
w sprawie: określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasenta opłaty targowej oraz wysokości jego prowizji za inkaso więcej... (85kB) word
 
Uchwała Nr XV/70/03, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gmina na 2004 r. więcej... (68kB) wordWytworzył: Danuta Wiśniewska (4 lutego 2005)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (4 lutego 2005, 13:41:10)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (7 lutego 2005, 12:49:39)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1980

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij