Druki do pobrania

Działalność Gospodarcza

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
pobierz... (87kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pobierz... (21kB) word

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie pobytu stałego (631kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (564kB) pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego (620kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (479kB) pdf
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (955kB) pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (813kB) pdf

Referat Rolny

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pobierz... (29kB) word
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
pobierz... (36kB) word
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
pobierz... (64kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
pobierz... (72kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
pobierz... (30kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
pobierz... (1020kB) pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenie będącym własnością osoby fizycznej
pobierz... (911kB) pdf
Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
pobierz... (148kB) pdf
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
pobierz... (377kB) pdf


Urząd Stanu Cywilnego

Protokół zgłoszenia urodzenia
pobierz... (71kB) pdf
Protokół uznania ojcostwa
pobierz... (351kB) pdf
Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
pobierz... (184kB) pdf
Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
pobierz... (70kB) pdf
Protokół zgłoszenia zgonu
pobierz... (68kB) pdf
Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
pobierz... (180kB) pdf
Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion
pobierz... (154kB) pdf
Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
pobierz... (220kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
pobierz... (207kB) pdf
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
pobierz... (339kB) pdf
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pobierz... (538kB) word
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pobierz... (233kB) pdf
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pobierz... (236kB) pdf
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
pobierz... (88kB) pdf
Wniosek o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego
pobierz... (233kB) pdf


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualne druki do pobrania znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem pod adresem: www.brzuze.naszops.pl

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego
pobierz... (286kB) pdf

Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
pobierz... (1032kB) pdf
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
pobierz...


Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
pobierz... (123kB) plik

UWAGA!
Osoby noszące się z zamiarem zgłoszenia się o pomoc finansową do GOPS oraz osoby już korzystające proszone są o składnie kompletu dokumentów tj. podanie, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, dokumentacje potwierdzającą fakt długotrwałej choroby lub inne kryteria sytuacyjne.

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (7 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Przybylski (7 czerwca 2005, 08:25:33)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (23 września 2020, 10:10:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14380