Lokalizacja

Gmina Brzuze położona jest w pięknym krajobrazie ziemi dobrzyńskiej w powiecie rypińskim, województwie kujawsko - pomorskim. Obejmuje swym zasięgiem 17 sołectw.

Osobliwe, bardzo malownicze ukształtowanie terenu - występowanie licznych pagórków, jezior - czynią krajobraz gminy szczególnie atrakcyjnym pod względem turystycznym i rekreacyjnym.

Uwagę przyciągają lasy oraz parki krajobrazowe. Odwiedzając gminę warto zatrzymać się, aby obejrzeć interesujące zabytki.

Gmina Brzuze obejmuje swoim zasięgiem 8625 ha, z czego większość  stanowią użytki rolne w III i IV klasie bonitacji gleb.

Występują tu liczne pagórki morenowe o wysokości około 140 m n.p.m. Obniżenia między terenami wypełnia wiele oczek wodnych, torfowisk oraz 13 jezior.

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (10 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (10 lipca 2003, 13:14:54)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (22 lutego 2011, 12:45:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21745