Podstawowe zadania

Wójt wykonuje uchwaly rady gminy  i zadania gminy określone przepisami prawa.

  Do zadań wójta należy w szczególności :

- przygotowywanie projektów  uchwal rady gminy,

- określanie sposobu  wykonywania uchwał,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych,

- Wójt jest kierownikiem urzędu gminy,

- Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego  w stosunku do pracowników urzędu gminy oraz kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych,

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (16 czerwca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (16 czerwca 2003, 11:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17607